25 Mayıs 2014 Pazar

A-F

authentication
İngilizce: authentication
Türkçe: kimlik denetimi, yetki demetimi; aslına uygunluğu kanıtlama, kimlik, yetki ve sayışım denetim protokolü,


1)kimlik denetimi, yetki demetimi. Bir bilişim sistemi kullanıcısının kimliğinin doğruluğunun ve bilişim kaynaklarına erişim yetkisinin bulunup bulunmadığının saptanması ve sınanması işlemi. En yaygın kimlik doğrulama kullanıcı adı ve şifresi ile sağlanır.

2)aslına uygunluğu kanıtlama. Internet gibi bir ağ üzerinden gelen bir mesajın çıkış noktasının saptanması veya bir belgenin aslına uygunluğunun, kurcalanmamış veya tahrif edilmemiş olduğunun kanıtlanması.


3)Bilişim sistemi kullanıcısının kimliğinin doğruluğunun ve bilişim kaynaklarına erişim yetkisinin bulunup bulunmadığının saptanması. Kimlik denetimi, çağıran/çağırılan telefon numarası, tek kullanımlık parola veya sayısal güvence belgesi aracılığı ile yapılır. Yetkilendirme, belirli hizmetlere erişim ve kullanım hakkının bir kullanıcıya verilmesidir. Örneğin, tek bir IP numaralı makinadan giriş yapmak, günüm belirli saatlerinde giriş yapabilmek, zorunlu tünelleme, kripto zorunluluğu gibi kısıtlamalar getirilebilir. Nihayet kullanıcıların ağa giriş, hizmetlerden yararlanma ve veri gönderme istatistiklerinin izlenmesi için sayışım vardır. Sayışım kapasite planlaması, faturalandırma, denetleme ve maliyetlendirme için yapılır.backdoor 
İngilizce: trapdoor
Türkçe: gizli kapı,

1)Bilgisayar yazılımını veya sistemini geliştirme sürecinde, tasarımcıya kolaylık sağlayan giriş noktası. Gizli kapı sadece programcı tarafından bilinir ve sistem koruyucu önlemlerin etrafından dolanma olanağı, dolayısıyla kolaylığı sağlar; ancak potansiyel bir risk de içerir. Eşanlamlısı “backdoor, wormhole”.


 caller IDİngilizce: caller ID
Türkçe: arayan numara, arayan abone tanıtıcısı,


1)Teleiletişim sistemlerinde, bir çağrının alıcısının, çağrıyı yanıtlamadan önce arayanın numarasını görebilmesi.

default format
İngilizce: default format
Türkçe: varsayılan format,

1)Kullanıcı başka türlüsünü bildirmediği sürece geçerli olan ve otomatik olarak uygulanan format.

effective area
İngilizce: effective area
Türkçe: etkin alan,

1)Bir antende, yükün antene eşlenmiş olduğu durumda, ışınım kaynağına yönelmiş bir antenin düzlemsel bir dalgada soğurabildiği gücün, güç akı yoğunluğuna oranı. Parabolik antenler için etkin alan, antenin yüzölçümünün yüzde otuz beşi ile elli beşi arasındadır.
Kaynak:http://www.bilisimsozlugu.net adresinden alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder